WELKOM BIJ STAVEREN & LIVENCO B.V.

PARTNER VOOR ADVIES, BEHEER EN ONDERHOUD VAN UW INSTALLATIES

Staveren & Livenco B.V., actief sinds 2010, is de ideale partner voor het advies, beheer en onderhoud van uw installaties (liften, gevelinstallaties, automatische deuren, collectieve CV, e.d.). Alle kennis en kunde onder één dak, waarbij wij door onze unieke werkwijze u veel werk uit handen nemen, het serviceniveau verhogen en de exploitatie professionaliseren. Wij zijn een gespecialiseerd bureau, met verstand van installaties en een ruime ervaring bij woningcorporaties, VvE’s en commerciële vastgoedeigenaren.

Wij stellen nieuwe vormen van samenwerking voor aan onze opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit doen wij door de aanpak te professionaliseren en de risico’s naar keuze te verleggen. Wij maken efficiënt gebruik van de kennis en kunde van de opdrachtnemers. Samen met u bepalen we de wijze waarop de uitvoering en de regiefunctie van onderhoudsactiviteiten geregeld kan worden. Dit is per klant verschillend. Wij kunnen een rol vervullen als adviseur of intermediair met marktpartijen, met of zonder overname van uw financiële risico.

Wij bieden heldere contracten waarin alle belangrijke afspraken en KPI’s duidelijk staan omschreven. Wij geven u de tools om de naleving van afspraken en KPI’s te kunnen monitoren en evalueren.

Op basis van uw eisen, wensen en keuzes, met inbreng van onze kennis en ervaring, stellen wij een onderhouds- en exploitatieplan op, wat Staveren & Livenco B.V. kan implementeren en organiseren. Wij hebben jarenlange ervaring en branchekennis van producten en marktpartijen en inkoop van technisch beheer. Wij hanteren een daadkrachtige aanpak van onderhoudsmanagement, inkoopstrategie en outsourcing van onderhoudsactiviteiten, afgestemd op uw keuzes. Staveren & Livenco B.V. realiseert een hoog serviceniveau, vanwege de vergaande focus op de klant. Als wij voor u het beheer mogen doen [risicodragende outsourcing] en de voor u meest geschikte onderhoudsorganisatie kiezen, heeft u slechts één aanspreekpunt voor uw installaties. Wij verzorgen alle contacten en rapportages, bewaken de voortgang, budget en zorgen ervoor dat storingen snel en adequaat worden opgelost.

Staveren & Livenco B.V. streeft naar langdurige relaties met alle betrokken partijen, waarbij partnership, professionaliteit, service, transparantie en kostenbewustzijn belangrijke kernwaarden zijn.

Enthousiast geworden naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact met ons op voor een verdere toelichting of voor het maken van een afspraak.

ONZE EXPERTISE

ADVIES

Staveren & Livenco adviseert en ondersteunt als intermediair tussen opdrachtgever en marktpartijen, bij gebouwgebonden installaties. Doelstelling is het inzichtelijk maken van technische en financiële keuzes bij onderhoud en renovatie. Wij hebben dienstverlening naar gebruikers en het belang van een plezierige en doelmatige samenwerking met marktpartijen hoog in het vaandel staan. →LEES MEER

BEHEER

Staveren & Livenco werkt met verschillende contractvormen. U kunt kiezen uit een S&L-onderhoudscontract of een S&L-beheercontract voor uw liften of installaties. Zowel het onderhoudscontract als het beheercontract kunnen naar wens per installatie of object worden afgesloten. In beide gevallen spreken we duidelijk de gewenste prestaties, dienstverlening en kosten af.→LEES MEER

ONZE DIENSTEN

wtfdivi014-url3

LIFTINSTALLATIES

De markt kent een vijftal bekende multinationals, namelijk: Otis, Kone, Schindler, Thyssen en Mitsubishi. Concurrerende bedrijven hebben echter ook de kennis en mogelijkheden om deze liften goed te onderhouden en moderniseren…→LEES MEER

wtfdivi014-url4

LIFTRENOVATIES

Na het verloop van tijd kan besloten worden om de liftinstallatie te renoveren. Bij Staveren Livenco vragen wij altijd meerdere offertes aan welke wij omschreven in ons bestek met voorwaarden, zoals: keus van onderdelen… →LEES MEER

wtfdivi014-url7

ONDERHOUD

Onderhoud van een installatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. De keuze van het soort contract is voor iedere eigenaar verschillend. Dit kan komen door de omstandigheden waarin een installatie zich bevindt, prijstechnische redenen of het naleven van KPI’s die zijn afgesproken… →LEES MEER

wtfdivi014-url8

REPARATIES

Ook als u niet onder contract staat bij Staveren Livenco laten wij graag zien wat de toegevoegde waarde in van onze dienstverlening. Wij worden vaak ingeschakeld bij calamiteiten omdat je dan kan laten zien welke dienstverlening achter een naam staat… →LEES MEER 

wtfdivi014-url2

KEURINGEN

Een liftinstallatie dient eens per 18 maanden periodiek gekeurd te worden. Een gevelinstallatie eens per 12 maanden. Deze keuringen kunnen wij voor u verzorgen. Door deze keuringen groot in te kopen, kunt u als klant profiteren van dit inkoop voordeel. De geaccrediteerde keuringsinstanties.→LEES MEER

wtfdivi014-url5

GEVELINSTALLATIES

Voor onderhoud, reparatie en modernisering hebben wij contact met meerdere installateurs. Staveren & Livenco ont zorgt u! Door ons unieke concept verzorgen wij het onderhoud, de keuring en lossen wij eventuele storingen op →LEES MEER

wtfdivi014-url6

AUTOMATISCHE DEUREN

Staveren & Livenco wil de traditionele contracten zoals die nu bestaan voor automatische deuren doorbreken. Wij bieden net zoals bij liftinstallaties en gevelinstallaties een totaalconcept, nieuw en uniek op de markt. →LEES MEER

wtfdivi014-url1

STORINGEN

U meldt de storing bij Staveren & Livenco en wij doen de rest. Met korte responstijden door gespreide bezetting pakken wij de storing op, komt de monteur en indien nodig ontvangt u de gepaste offerte van ons.→LEES MEER

HEEFT U EEN VRAAG OF WILT U INFORMATIE ONTVANGEN?