085 489 84 50 info@staverenlivenco.nl

WELKOM BIJ STAVEREN & LIVENCO B.V.

PARTNER VOOR ADVIES, BEHEER EN ONDERHOUD VAN UW INSTALLATIES

Gebouwgebonden installaties

Onderhoudscontracten

Onderhoudspartijen

Technische inspecties

Financiële prognoses

Monitoring van installaties en naleving van contractuele afspraken

Aanbestedingen, digitaal platform Negometrix

Onderbouwen van plannen, voorleggen van investeringskeuzes

HEEFT U EEN VRAAG OF WILT U INFORMATIE ONTVANGEN?